Home Przetargi

 Wrocław, dnia 08.05.2019 r. 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Izabela Górzyńska - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław, działająca  w imieniu i na rzecz:

1.        Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław,

2.     Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00.

ogłoszenie zamieszczono w Bazie konkurencyjności - link do ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183741

 

Pliki do pobrania:

 

1. Zapytanie na wycieczki doc

2. Zapytanie na wycieczki pdf 

 


 

 Wrocław, dnia 07.03.2019 r. 

 

UWAGA! Przedłużono termin szacowania wartości zamówienia do 14.03.2019. Potencjalnych Wykonawców zapraszamy do udziału w postępowaniu. 

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław, planuje wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.02.02-02-0002/17-00, na zadanie pn: Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym.

 

W związku z powyższym w celu rzetelnego oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o szacowanie zamówienia wg opisu.  


Wrocław, dnia 21.02.2019 r. 

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław, planuje wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.02.02-02-0002/17-00, na zadanie pn: Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym.

W związku z powyższym w celu rzetelnego oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o szacowanie zamówienia wg opisu. 

 ...dokumentacja...(kliknij poniżej...plik w formacie pdf):

1. Dokumentacja 


 Wrocław, dnia 01.02.2019 r. 

W związku z realizacją projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0047/17-00 z dnia 05.04.2018. 

Zespół Placówek Oświatowych nr 3, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usług Specjalisty ds. dokumentacji projektowej i monitoringu rzeczowego oraz do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług Specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu finansowego. 

...dokumentacja...(kliknij poniżej...plik spakowany w formacie zip):

1. Dokumentacja 


Wrocław, dnia 22.01.2019 r. '

W związku z realizacją w ramach Projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, Zespół Placówek Oświatowych nr 3, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na  świadczenie usług Specjalisty ds. Rozliczeń i monitoringu finansowego oraz szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług Specjalisty ds. dokumentacji projektowej  i monitoringu rzeczowego.  

Dokumentacja  (kliknij poniżej -  plik spakowany w formacie zip):

1. Dokumentacja   


 Wrocław, dnia 21.12.2018 r. 

Dotyczy: 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowych  nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania. CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6( dla zadania nr 5)

1. Dokument do pobrania - Ogłoszenie o wyniku dla zad. nr 5 - kliknij aby pobrać (plik pdf)  


 Wrocław, dnia 21.12.2018 r. 

Wyniki przetargu  

dotyczy: 

Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku.  CPV: 79710000-4.

 

1. Dokument przetargowy - Wyniki przetargu - kliknij aby pobrać (plik pdf )


Wrocław, dnia 19.12.2018 r. 

Wyniki przetargu
Dotyczy:
 
Przetargu nieograniczonego za zadanie pn: Realizacja wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania w ramach Projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00
 
1. Dokument przetargowy - Wyniki przetargu - kliknij aby pobrać (plik pdf )
 

Wrocław, dnia 17.12.2018 r. 

Sprostowanie pisma z dnia 12.12.2018 r. 

dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowych  nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania. CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6( dla zadań od 1 do 8)

1. Dokument do pobrania - Sprostowanie pisma z dnia 12.12.2018 r. - kliknij aby pobrać (plik pdf) 


 Wrocław, dnia 12.12.2019 r. 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania

(dla zadań od 1 do 8 )

Dotyczy:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu w 2019 roku z podziałem na zadania.

Dokumentacja do pobrania (kliknij link poniżej) 

1.  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)


 Wrocław, dnia 05.12.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Realizacja wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania w ramach Projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. CPV 85312320-8.

 

1. Dokument do pobrania - ...protokół z otwarcia ofert...  (kliknij aby pobrać plik pdf) 


 

Wrocław, dnia 27.11.2018 r.  

przetarg nieograniczony pn.

Realizacja wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania w ramach Projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00.

 

CPV 85312320-8.

Dokumentacja przetargowa - kliknij poniżej aby pobrać -  plik spakowany zip

1. Dokumentacja przetargowa - Młodzi Zawodowcy 


 

 Wrocław, dnia 27.11.2018 r. 

Protokół zbiorczego zestawienia ofert na zadanie pn.:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowych  nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania.

Dokument do pobrania-  1. ...zbiorcze zestawienie ofert...  (kliknij aby pobrać plik pdf)  


Wrocław, dnia 23 listopada 2018 r. 

Protokół  zbiorczego zestawienia ofert

Znak sprawy ZPO-3/2/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług dozoru i ochrony  mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku.

Dokument do pobrania - 1...zbiorcze zestawienie ofert...(kliknij aby pobrać plik pdf)


Wrocław, dnia 19 listopada 2018 r. 

Numer sprawy ZPO -3/1/2018

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy:  

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania. CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

Dokument - Odpowiedzi na pytania (kliknij aby pobrać - dokument pdf) 

 


  Wrocław, dnia 19 listopada 2018 r. 

Ogłoszenie nr 500275473-N-2018 z dnia 19.11.2018 r.  

 

 Dokument - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (kliknij aby pobrać - dokument pdf)

Informacje o zmianie ogłoszenia:

numer: 643085-n-2018

Data: 31.10.2018 


Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r.
Dotyczy:
 
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n:

 
Świadczenie usług dozoru i ochronie mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku
CPV 79710000-4.
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) , informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: (dokument poniżej  - kliknij poniżej aby pobrać)

 

 


 

Wrocław, dnia 7 listopada 2018 r. 

W związku z realizacją projektu pn.: Młodzi zawodowcy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy  z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław, zaprasza do oszacowania wartości zamówienia na realizację wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania.(kliknij poniżej aby pobrać dokumentację) 

1. Szacowana wartość zamówienia (plik w formacie pdf do pobrania)


Wrocław, dnia 5 listopada 2018 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (kliknij poniżej aby ściągnąć plik) 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dokument plik pdf)  

Ogłoszenie dotyczy:

ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

Numer : 643379-N-2018

Data: 31.10.2018 r.  

 


 Wrocław, dnia 31 października 2018 r.


 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony pn.:

 

Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku.

CPV 79710000-4.

 Dokumentacja przetargowa ( kliknij poniżej aby pobrać - plik spakowany zip) 

1. Dokumentacja przetargowa ochrona mienia budynku 


Wrocław, dnia 31 października 2018 r. 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony pn.:

 

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania.
CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 15500000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

 

Dokumentacja przetargowa (kliknij poniżej aby pobrać - plik spakowany zip)

1. Dokumentacja przetargowa   - dostawa produktów spożywczych