Home Przetargi

 Wrocław, dnia 05.12.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Realizacja wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania w ramach Projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. CPV 85312320-8.

 

1. Dokument do pobrania - ...protokół z otwarcia ofert...  (kliknij aby pobrać plik pdf) 


 

Wrocław, dnia 27.11.2018 r.  

przetarg nieograniczony pn.

Realizacja wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania w ramach Projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00.

 

CPV 85312320-8.

Dokumentacja przetargowa - kliknij poniżej aby pobrać -  plik spakowany zip

1. Dokumentacja przetargowa - Młodzi Zawodowcy 


 

 Wrocław, dnia 27.11.2018 r. 

Protokół zbiorczego zestawienia ofert na zadanie pn.:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowych  nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania.

Dokument do pobrania-  1. ...zbiorcze zestawienie ofert...  (kliknij aby pobrać plik pdf)  


Wrocław, dnia 23 listopada 2018 r. 

Protokół  zbiorczego zestawienia ofert

Znak sprawy ZPO-3/2/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług dozoru i ochrony  mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku.

Dokument do pobrania - 1...zbiorcze zestawienie ofert...(kliknij aby pobrać plik pdf)


Wrocław, dnia 19 listopada 2018 r. 

Numer sprawy ZPO -3/1/2018

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy:  

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania. CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

Dokument - Odpowiedzi na pytania (kliknij aby pobrać - dokument pdf) 

 


  Wrocław, dnia 19 listopada 2018 r. 

Ogłoszenie nr 500275473-N-2018 z dnia 19.11.2018 r.  

 

 Dokument - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (kliknij aby pobrać - dokument pdf)

Informacje o zmianie ogłoszenia:

numer: 643085-n-2018

Data: 31.10.2018 


Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r.
Dotyczy:
 
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n:

 
Świadczenie usług dozoru i ochronie mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku
CPV 79710000-4.
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) , informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: (dokument poniżej  - kliknij poniżej aby pobrać)

 

 


 

Wrocław, dnia 7 listopada 2018 r. 

W związku z realizacją projektu pn.: Młodzi zawodowcy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy  z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław, zaprasza do oszacowania wartości zamówienia na realizację wybranych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania.(kliknij poniżej aby pobrać dokumentację) 

1. Szacowana wartość zamówienia (plik w formacie pdf do pobrania)


Wrocław, dnia 5 listopada 2018 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (kliknij poniżej aby ściągnąć plik) 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dokument plik pdf)  

Ogłoszenie dotyczy:

ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

Numer : 643379-N-2018

Data: 31.10.2018 r.  

 


 Wrocław, dnia 31 października 2018 r.


 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony pn.:

 

Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku.

CPV 79710000-4.

 Dokumentacja przetargowa ( kliknij poniżej aby pobrać - plik spakowany zip) 

1. Dokumentacja przetargowa ochrona mienia budynku 


Wrocław, dnia 31 października 2018 r. 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony pn.:

 

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2019 roku z podziałem na zadania.
CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 15500000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

 

Dokumentacja przetargowa (kliknij poniżej aby pobrać - plik spakowany zip)

1. Dokumentacja przetargowa   - dostawa produktów spożywczych