Home Kadra

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3

 

 

 

Izabela Górzyńska

 

 

 

Wicedyrektor
ds. opiekuńczo - wychowawczych

Dorota Smolana


 

 

 

Wicedyrektor

ds. dydaktyczno - wychowawczych

Piotr Kitliński - Kaczor 


W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, administracyjni oraz pracownicy obsługi.

Nasi nauczyciele i wychowawcy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zawodowych. Wychowankowie a zarazem pracownicy mogą liczyć na fachową pomoc ze strony pedagoga i psychologa.

Pedagog - Magdalena Dziewulska - Hutnik

Pedagog - Andrzej Szewczyszyn

Pedagog - Marta Barczak 

Psycholog - Paweł Romaszko 

Psycholog - Ewa Kilimnik 

Psycholog - Aleksandra Jezierska 

Skład zespołu wychowawców pracujących w grupach w roku szkolnym  2015/2016

Grupa

Imię i nazwisko wychowawcy

I

Jarosław Szawernoga - wychowawca wiodący 

Mariusz Kawlinajtis 

Justyna Sołtys

II

Karolina Kupiec- wychowawca wiodący 

Piotr Zaleszczak  

Dorota Łaszewska

III

Katarzyna Włoszek- wychowawca wiodący

Andrzej Kamiński

Piotr Kitliński - Kaczor

Arkadiusz Głęboki 

IV

Adam Kozub- wychowawca wiodący 

Wiesław Kachniarz

Sławomir Boguś

V

Rajmund Lewiński- wychowawca wiodący

Anna Jabłońska 

Sławomir Boguś

VI dz.

Dorota Zniszczoł- wychowawca wiodący

Dorota Smolana 

Danuta Milej

Renata Mościńska

 

Marzena Naszczak - wychowawca wiodący

Izabela Górzyńska 

Małgorzata Bęś

VIII dz.

Agata Rogowicz - wychowawca wiodący

Barbara Popławska 

Sławomir Ostrowski