Home Jubileusz 70- lecia placówki
 "Jubileusz 70- lecia placówki "

 W dniu 19 października 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 70-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona we Wrocławiu (obecnie w Zespole Placówek Oświatowych nr 3).

 

Na spotkanie przybyli znakomici goście:

Przedstawiciele Departamentu Edukacji we Wrocławiu, w tym Pani Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych, Pani Aleksandra Gorzelewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Oświatowych, Pani Aleksandra Nesterowicz – Kierownik Działu Szkół Specjalnych i Placówek.

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pani Weronika Żuławińska – Starszy Wizytator.

Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Pani Katarzyna Stępniak - Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pani Małgorzata Medyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki i Pani Justyna Urban.

Przedstawiciele Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków Pani Dominika Kurczewska  - Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i Pani Agnieszka Kantczak-Makowska - Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele: Związków Zawodowych, w tym Pani Małgorzata Polańska - NSZZ Solidarność oraz Pani Krystyna Gmerek – Prezes Oddziału ZNP Wrocław Krzyki; Pan dr Arkadiusz Kamiński - Uniwersytet Wrocławski; Pan Krzysztof Nowak – wicedyrektor WCDN we Wrocławiu; Pan Julian Zieliński - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji, Pani Krystyna Cichowska – Zastępca Prezesa OSPR, Pani Wioletta Lewandowska – Dyrektor MOS nr 2 we Wrocławiu, Pani Bożena Ungurian – Wicedyrektor MOW w Sobótce, Pan Andrzej Wójciak – Dyrektor MOW W Lubaczowie, Lucyna Bundyra Wicedyrektor MOW w Lubaczowie,  Pan Grzegorz Dzwonkowski – Dyrektor Zakładu Poprawczego w Sadowicach, Pani Iwona Raczyńska – Zakład Poprawczy w Sadowicach. W spotkaniu wzięli także udział byli pracownicy ośrodka – nasi emeryci i oczywiście obecni pracownicy oraz wychowankowie.

 

Uroczystość Jubileuszu rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru placówki, odśpiewano Hymn Państwowy. Wychowankowie zaprezentowali część artystyczną nawiązującą do historii i teraźniejszych działań podejmowanych w placówce. Następnie głos zabrała Dyrektor Izabela Górzyńska. W swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na najważniejsze, strategiczne decyzje w historii ośrodka, które wpłynęły na obecną jakość pracy w placówce. Dyrektor mówiła o funkcjonującej już ponad 20 lat koedukacji, która nadal jest rzadkością wśród MOW, a wydaje się konieczna dla właściwego przebiegu procesu wychowania. Odniosła się do nowoczesnej od 2018 roku siedziby Ośrodka, w której każda grupa wychowawcza zajmuje moduł mieszkalny z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Wskazała na nowoczesne formy pracy terapeutycznej, dzięki połączeniu w 2010 roku Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespół. Pani Dyrektor zaprezentowała również obecne działania podejmowane w placówce, tj. działania edukacyjne pozwalające kontynuować uczniom naukę w szkołach środowiskowych po opuszczeniu placówki, udział wychowanków w wolontariatach, realizowanie małych i dużych projektów, zdobywanie przez wychowanków kwalifikacji zawodowych w Kursach Umiejętności Zawodowych, organizowanie obozów letnich i zimowiska, i inne.

Następnie głos zabrali goście, składając na ręce Dyrektor placówki gratulacje i życzenia.

Kolejnym punktem uroczystości był poczęstunek oraz zwiedzanie placówki, przygotowanych wystaw i wpisy do księgi pamiątkowej.

 

W drugiej części uroczystości odbyły się prezentacje multimedialne dotyczące pracy ośrodka, organizowanych obozów, a także videoklip  lipDup, przygotowany przez wychowanków i pracowników ośrodka.

W dniu 20 października 2018 roku zorganizowano Dzień Wychowanka i Absolwenta. Do placówki przyjechali zaproszeni absolwenci, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami z czasu, kiedy przebywali w ośrodku, a także doświadczeniami z dorosłego życia. Wychowankowie ośrodka uczestniczyli w grze terenowej na terenie pobliskiego parku. Wszystko zakończyło się słodkim poczęstunkiem i grillem.

 

 ...galeria zdjęć...kliknij na zdjęcie...