Home Projekt unijny- NPLS

  

W naszym ośrodku, od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. jest realizowany projekt „Nowa Perspektywa-Lepszy Start”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Informacje: 

DLA RODZICÓW  (kliknij w link)

 

O PROJEKCIE...

Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów (województwo dolnośląskie, gmina Wrocław oraz 7 powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski).

Partnerzy założyli realizację przy pomocy 12 realizatorów – prowadzonych przez siebie 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Jawor, Wałbrzych, Iwiny, Lwówek Śl., Smolnik, Mrowiny, Szklarska Poręba, Brzeg Dl., Godzięcin, Sobótka, Wrocław) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

Przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne; treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe; zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej na wsparcie dla rodziny (indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne, poradnictwo prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).


 

Egzamin końcowy grupy w zawodzie malarz - tapeciarz.  

Wychowankowie grupy projektowej malarz - tapeciarz przystąpili do egzaminu kończącego ich kurs zawodowy, w ramach programu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start". Egzamin odbył się w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236.    Uczestnicy zmagali się z zadaniami 


 

W naszym ośrodku, od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. jest realizowany projekt „Nowa Perspektywa-Lepszy Start”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Informacje: 

DLA RODZICÓW  (kliknij w link)

 

O PROJEKCIE...

Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów (województwo dolnośląskie, gmina Wrocław oraz 7 powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski).

Partnerzy założyli realizację przy pomocy 12 realizatorów – prowadzonych przez siebie 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Jawor, Wałbrzych, Iwiny, Lwówek Śl., Smolnik, Mrowiny, Szklarska Poręba, Brzeg Dl., Godzięcin, Sobótka, Wrocław) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

Przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne; treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe; zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej na wsparcie dla rodziny (indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne, poradnictwo prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).


 15.02.2019 r. 

Konferencja podsumowująca 

 Projekt Nowa Perspektywa - Lepszy Start

W dniu 15 lutego 2019 roku odbyła się konferencja podsumowująca  Projekt Nowa Perspektywa - Lepszy Start. Spotkanie odbyło się w Hotelu Radisson Blue. W konferencji wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - lidera projektu, przedstawiciele organów prowadzących i 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych - partnerów projektu.

   

galeria zdjęć...kliknij na zdjęcie...