Home Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów HUMANISTYCZNYCH 

 • Joanna TUSZYŃSKA - WIZA
  (nauczyciel języka polskiego)

 • Dorota JANKOWSKA
  (nauczyciel języka polskiego,etyki)

 • Ilona RYCHLICKA
  (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie)

 • Katarzyna TOŁŁOCZKO
  (nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych)

 • Sylwia BYCKOWSKA
  (nauczyciel języka niemieckiego)

 • Joanna WITKOWSKA - BRYKMAN
  (nauczyciel języka angielskiego)

 • Monika KOKSANOWICZ
  (nauczyciel religii oraz wychowania do życia w rodzinie)

Nauczyciele przedmiotów ŚCISŁYCH

 •  Natalia MICHALCZAK
  (nauczyciel matematyki i informatyki)

 • Aleksandra PODGÓRSKA
  (nauczyciel matematyki)

 • Agata ŁUCZAK
  (nauczyciel chemii i fizyki)
 • Katarzyna TOŁŁOCZKO
  (nauczyciel zajęć technicznych)

Nauczyciele przedmiotów PRZYRODNICZYCH

 •  Magdalena PUSZYŃSKA
  (nauczyciel biologii, geografii)

 • Aleksandra WITKOWSKA
  (nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa)

 • Marcin STAWICKI
  (nauczyciel wychowania fizycznego)

Doradztwo zawodowe

 • Andrzej SZEWCZYSZYN 
                                                                                                   

Biblioteka szkolna 

 • Katarzyna TOŁŁOCZKO