Home Statut Ośrodka

 

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ZPO nr 3 we Wrocławiu.

 Znowelizowana wersja wprowadzona

 Uchwałą Nr I/2019/2020
Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ZPO nr 3

z dnia 10 września 2019 r.

(kliknij poniżej, aby pobrać plik) 

1. Statu MOW (0,8Mb, plik pdf)