Home Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły

       W naszym gimnazjum odbywają się pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce wszystkich nauczanych przedmiotów, na których wychowankowie mają możliwość nadrobić zaległości, ale także utrwalić zdobytą wiedzę. Natomiast trzecioklasiści przygotowywani są do egzaminów gimnazjalnych.

       W szkołach działają również różnego rodzaju koła zainteresowań – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów danym przedmiotem.