Home

 

         Gimnazjum Nr 44 powstało w wyniku reformy oświaty 1 września 1999 roku. Rok szkolny był pierwszym rokiem działalności naszego Gimnazjum istniejącego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym mającym początkowo swoją siedzibę przy al. Akacjowej 10/12 we Wrocławiu. W latach 2002 – 2005 Gimnazjum Nr 44 funkcjonowało w ramach Zespołu Szkół Nr 26 w skład, którego weszła również Szkoła Podstawowa Nr 88. Obecnie siedzibą szkoły jest budynek MOW przy ulicy Borowskiej 101 we Wrocławiu. Rok 2008 zapoczątkował ważny etap w życiu szkoły. Zmiana lokalizacji MOW i wyodrębnienie sal lekcyjnych w nowym budynku otworzyła możliwości rozwinięcia i usprawnienia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Utworzono gabinety: polonistyczny, historyczny, matematyczny, biologiczno – geograficzny, fizyczno – chemiczny i językowy, które zostały wyposażone w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.