Home Organizacja pracy szkół
1 8 00 : 8 45
2 8 50 : 9 35
3 9 45 : 10 30
4 10 55 : 11 40
5 11 50 : 12 35
6 12 50 : 13 35
7 13 45 : 14 30

       Po trzeciej lekcji uczniowie schodzą pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję, na drugie śniadanie.W czasie trwania trzeciej (po śniadaniu) i piątej przerwy w każdy dzień tygodnia nauczyciele wychodzą na przerwę rekreacyjną z klasą, którą mają pod opieką.