Home Gazetka - Borowska News

Od grudnia 2011 roku gazetka ośrodkowa zmieniła swoją nazwę z "Akacjowej" na "Borowska News"

GAZETKA OŚRODKOWA - "Borowska News"

Wersja elektroniczna gazetki ośrodkowej:

1. Głos akacjowej - marzec 2011 r.(plik pdf 2,4 Mb- kliknij aby pobrać...)

2. Głos akacjowej - listopad 2011 r.(plik pdf 1.0 Mb - kliknij aby pobrać...)

3. Borowska News - grudzień 2011 r. (plik pdf 1,0 Mb - kliknij aby pobrać) 

4. Borowska News - luty 2012 r. (plik pdf 1,22 Mb - kliknij aby pobrać)

5. Borowska News - listopad 2012 r. (plik pdf 0,6 Mb - kliknij aby pobrać)

6. Borowska News - marzec 2013 r.(plik pdf 0,8 Mb- kliknij aby pobrać)

7. Borowska News - kwiecień/maj 2013 r. (plik pdf 0,5 Mb - kliknij aby pobrać)

8. Borowska News - październik 2013 r. (plik pdf 2,3 Mb - kliknij aby pobrać)

9. Borowska News - październik 2015 r. (plik pdf 1,4 Mb - kliknij aby pobrać) 

10. Borowska News - listopad 2015 r. (plik pdf 1,8 Mb - kliknij aby pobrać) 

11. Borowska News - styczeń 2016 r. (plik pdf 1,3 Mb - kliknij aby pobrać) 

12. Borowska News - marzec / kwiecień 2016 r. (plik pdf 1,27 Mb - kliknij aby pobrać) 

13. Borowska News - czerwiec 2016 r. (plik pdf 1,2 Mb - kliknij aby pobrać) 

14. Borowska News - listopad 2016 r. (plik pdf 1,8 Mb - kliknij aby pobrać) 

15. Borowska News - styczeń 2017 r. (plik pdf 1,82 Mb - kliknij aby pobrać)  

16. Borowska News - marzec 2017 r. (plik pdf 1,8 MB - kliknij aby pobrać)

17. Borowska News - czerwiec 2017 r. (plik pdf 1,8 MB- kliknij aby pobrać) 

18. Borowska News - grudzień 2017 r. (plik pdf 5,4 MB - kliknij aby pobrać) 

19. Borowska News - nr_2 18/19  (plik pdf 4,5 MB- kliknij aby pobrać)

20. Borowska News -  nr_1/19 (plik pdf 5,2 MB - kliknij aby pobrać)

Trochę historii: 

Gazetka powstała w 1993r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora p. B. Kuczerawego. Pierwszym redaktorem gazetki została p. Jolanta Wierzbanowska. Pełniła tę funkcję przez wiele lat.  W tym czasie założona została skrzynka „Głosu Akacjowej”. Wychowankowie wrzucali do niej kartki sugerujące jakie tematy ich interesują, opisywali swoje problemy, zadawali pytania, udzielali odpowiedzi na ogłoszone konkursy oraz rozwiązania krzyżówek. Artykuły do gazetki pisane były przez uczniów ręcznie.

W gazetce pojawiały się opisy imprez szkolnych, obozów i rajdów, wywiady z pracownikami ośrodka, informacje o SKO, informacje o ZHP,  „Skautownik” - informacje i porady nie tylko dla skautów, np. -  zasady ruch drogowego, - w terenie z mapą i bez….

      W grudniu 2000 roku nastąpiła zmiana w Zespole Redakcyjnym. Redaktorem naczelnym został p. J. (W.) Szawernoga. Od tego czasu zanim zamieszczono artykuły  w gazetce przepisywano je  na komputerze. Już w połowie  grudnia został wydany świąteczny numer gazetki, w którym zamieszczono wiele innowacji. Pojawiła się nowa szata graficzna, ciekawe artykuły, aktualności z życia „w naszym domu”, wywiady z ciekawymi ludźmi, kącik savoir- vivre,  kącik sportowy i inne informacje.

Następnym redaktorem naczelnym gazetki była p. A. Rogowicz (2006r.) natomiast od roku szkolnego 2007/2008 opiekę nad Zespołem Redakcyjnym sprawują p. O. Teodorczyk i p. K. Tołłoczko, a od marca 2011r. opiekę przejęła p. Basia Popławska i p. Justyna Janda.

W roku szkolnym 2012/2013 redaktorem naczelnym gazetki Borowska News została p. Marta Barczak. Natomiast w roku szkolnym 2013/2014 opiekunami gazetki zostali: p. B. Popławska, D. Smolana oraz p. A. Łuczak. 

W roku szkolnym 2014/2015 opiekunem gazetki Borowska News została p. Karolina Kupiec. Gazetka w tym czasie wydawana była tylko w wersji elektronicznej.

W roku szkolnym 2015/2016 powrócono do wydawania gazetki w wersji papierowej i w wersji pliku "pdf" na stronie internetowej placówki. Opiekunami gazetki w tym roku szkolnym zostali - p. Barbara Popławska, p. Agata Łuczak oraz p. Marta Barczak.